Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

Az alábbi részletezett Általános Vásárlási Feltételek kizárólag az egymással kölcsönös szerz?désben álló felekre vonatkozik. Egyrészr?l az lhsimulations.com vagy lhsimulations.com használóira (továbbiakban „vev?”), másrészr?l az LHSimulations Kft. kereskedelmi cégre, mely a 9700 Szombathely, Kodály Zoltán u.5. alatti székhelyen és a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága által kibocsátott 18-09-110992 cégjegyzékszámon lett bejegyezve; Közösségi adószám: HU23876336 (a továbbiakban „LHSimulations”-ként szerepel). Kizárólag az itt említett általános feltételek érvényesek és minden más feltétel helyébe lépnek, kivéve kivételes el?z?legesen bejelentett, vagy írott módosítás esetén. Az LHSimulations-nek jogában áll esetenként az alábbi általános feltételeket módosítani, így minden vásárlás el?tt újra el kell olvasni az lhsimulations.com vagy lhsimulations.com honlap (továbbiakban honlap) általános feltételeit. Ezek a módosítások az Interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerz?désekre. Érvényesített rendelés esetén Ön az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja.

Webáruház adatai

Az Ön által vásárolt termékek eladója az LHSimulations Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Kodály Zoltán u.21. Adószám: 23876336-2-18 Cégjegyzékszám: 18-09-110992 Bejegyz? hatóság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága; Bankszámlaszám: 10702088-67191738-51100005; E-mal: info@lhsimulations.com

Az lhsimulations.com és az lhsimulations.com domain nevek tulajdonjogát az LHSimulations Kft. birtokolja, regisztrátora és üzemeltet?je DiMa.hu Kft.

A szerz?dés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az lhsimulations.com webáruházban eladásra kínált termékek képezik az LHSimulations és a vásárlók közötti szerz?dés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemz?it a konkrét termék leírásában találja meg részletesen. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassa el, hogy pontosan azt a terméket vásárolja meg, melyre szüksége van. Adott esetben kérje az LHSimulations segítségét az info@lhsimulations.com email címen. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amelynek alapja Euróban lett meghatározva. A Forintban feltüntetett bruttó ár csak tájékoztató jelleg?, a Magyar Nemzeti Bank utolsó hivatalos EUR-HUF középárfolyama alapján kalkulált ár. A fizetésben résztvev? bank(ok) eltér? árfolyam szintet határozhatnak meg.

A megrendelt termékeket, a vásárlás után, kétféle módon kaphatja meg. A termék leírásában van feltüntetve a szállítási metódus. „Digitális letöltés” esetén a vásárlás után, egy letöltési linket kap, amit az internetes böngész?je segítségével letölthet a saját számítógépe valamely adathordozójára. „Dobozos” termék esetén, a szállítási cím megadása után az LHSimulations Kft vagy annak megbízott és/vagy szerz?dött szolgáltatója kiszállítja.

Az LHSimulations Kft által értékesített és terjesztett termékeket, szoftvertermékeket szerz?i jogi törvények és nemzetközi szerz?i jogi egyezmények, valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos törvények és egyezmények védik. A szoftvertermékek licenceltek (engedélyezettek) és nem eladottak. Ezen termékekre külön végfelhasználó licenc szerz?dés vonatkozik, amely itt olvasható: http://www.lhsimulations.com/Downloads/Documents/EULA_HU.pdf

Vásárlási folyamat

Ingyenes termékek esetén

Ingyenes termékek általában az ún. Freeware zónában érhet?ek el. Itt nincs szükség vásárlási folyamatra, a termék letöltéséhez szükséges linkek azonnal elérhet?ek. Az ingyenes termékekre is vonatkozik  végfelhasználó licenc szerz?dés vonatkozik, amely itt olvasható:  http://www.lhsimulations.com/Downloads/Documents/EULA_HU.pdf

Fizet?s termékek esetén

A webáruházban a rendelési folyamat els? lépése egy regisztráció, amely egyedi, m?köd? email cím megadásával történik. A regisztrációt követ?en a terméket vagy termékeket a „Kosárba” ikonnal lehet kosárba tenni, majd a „fizetés PayPal használatával” gomb segítségével lehet kifizetni. A fizetés PayPal Inc. vállalat paypal.hu vagy paypal.com oldalán történik, így a fizetés pontos módjáról, fizetési pl. kártyainformációkról az LHSimulations nem értesül, csak arról, hogy a fizetés sikerült vagy nem illetve egy tranzakció azonosítóról. A PayPal fizetési szolgáltatásának általános feltételeinek megismeréséhez keresse fel a paypal.hu oldalt. A fizetés teljesítésével Ön az LHSimulations Kft. vásárlójává válik.

Digitális letöltés típusú termék esetén a fizetés teljesülés után a vev? hozzáférhet a letöltési internetes linkhez vagy linkekhez, valamint egy vagy több regisztrációs kódhoz. A regisztrációs kód a letöltött digitális termék számítógépre való installálásához szükséges. A termék(ek) illetve a regisztrációs kód(ok) felhasználására végfelhasználó licenc szerz?dés vonatkozik, itt olvasható:  http://www.lhsimulations.com/Downloads/Documents/EULA_HU.pdf

„Dobozos” típusú termék esetén a vásárlónak a termék leírásban meghatározott csomagolásban és számítógépes adathordozón (CD-ROM, DVD-ROM) tárolva juttatjuk el a szoftverterméket. A csomagoláson vagy az adathordozón a termékhez tartozó regisztrációs kódot megjelenítjük.

A webáruházban a vásárló regisztrációja után, a vásárlónak egy fiókja jön létre. Itt megtekintheti bármikor az általa vásárolt termékeket, letöltési linkeket, vásárláskor LHSimulations által kiállított számlákat. Ezt a felhasználói fiókot kés?bb bármikor, további termékek vásárlása vagy megvásárolt termékek újra letöltésére felhasználhatja.

Bizonyos termékek esetében (általában a fizet?s termékek) a teljes installálás folyamán internet kapcsolatra van szükség. A termék telepít?je kommunikál a weboldallal és ellen?rzi, hogy az adott termék legális-e. A weboldalnak csak a termék azonosításához szükséges regisztrációs kódot, illetve a használt IP címet küldi el. A weboldalunkon követjük, hogy egy termékkulcs hányszor lett telepítve, milyen IP címekr?l és milyen gyakorisággal. Ha úgy találjuk, hogy egy termékkulcs túl sokszor lett felhasználva, ami azt valószín?síti, hogy a termékkulcs szabályellenesen meg lett osztva, akkor ilyen esetben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezen termékkulcsot vagy termékkulcsokat értesítés nélkül letiltsuk, így megakadályozva, hogy a termék további illetéktelen felhasználásra kerüljön. A termékkulcs átadása, megosztása kisebb és nagyobb csoportoknak súlyosan sérti a licenc megállapodást. A vásárló ebben az esetben értesítés nélkül kitiltásra kerülhet a webshopból és az LHSimulations jogi lépéseket kezdeményezhet ellene. Amennyiben a termékkulcs felhasználásának sokasága valamilyen technikai probléma miatt merült fel, akkor fel kell venni a kapcsolatot az LHSimulations-el, vagy az erre kialakított ún. Támogatói fórumon (http://lhsimulations.com/forum/index.php?board=12.0) vagy email-en az info@lhsimulations.com címen.

Bizonyos termékek esetében id?r?l-id?re újraaktiválás szükséges. Ha a termék érvénytelenné válik ( új verzió már elérhet? ) egy üzenet fog megjelenni a Flight Simulator indításakor. Az ott megjelen? utasításokat kell követni az újraaktiváláshoz.

Az LHSimulations webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részér?l az Internet lehet?ségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerül? hibákra. Az LHSimulations Kft-t nem terheli felel?sség, ha bármilyen m?ködési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.lhsimulations.com vagy www.lhsimulations.com akadálytalan m?ködését és a vásárlást.

Az LHSimulations Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az LHSimulations Kft. nem vonható felel?sségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, az LHSimulations Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.

Adatvédelem

A LHSimulations birtokába jutott, a vásárló azonosításához szükséges adatokat az LHSimulations bizalmazasan kezeli, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja tovább harmadik félnek, kivétel a kiszállítást végz? megbízott vagy szerz?dött szolgáltatónak. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak meg?rizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelel?en járunk el.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás id?tartama, stb). Ezeket az adatokat az LHSimulations Webshop kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a bizalmasan kezeli, leiratkozás biztosított, továbbá kérhet? az Ügyfélszolgálati elérhet?ségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@lhsimulations.com e-mail címen. A jelen általános szerz?dési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollev?k között kötött szerz?désekr?l szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

17/1999 (II.5.) trv.: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

2001. évi CVIII. trv.: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az LHSimulations Kft. Általános Szerz?dési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Az LHSimulations Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai egyedi email címmel és jelszóval vehet?k igénybe. Az E-mail cím és a hozzá tartozó jelszó azonosítja a vásárlót, használata hitelesen bizonyítja, hogy a vásárlást a Vásárló vitte véghez. A vásárlást számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld. A Vásárló teljes felel?sséget vállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. Az LHSimulations Kft. nem vállal felel?sséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Vásárlónál, akár harmadik személlyel szemben.

A 2011. évi CXII, törvény (Infotv.) 68§ (6) bekezdése alapján az adatkezelés jogát Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az LHSimulations Kft-nek megadta. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55392/2012

Jótállás, szavatosság, garancia

Az LHSimulations Kft. kifejezetten elhárít minden garanciát a szoftver termékre. A szoftverterméket „jelenlegi állapotban” szolgáltat, minden kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül. Az LHSimulations Kft. nem vállal garanciát a szoftvertermékben megjelen? információk teljességér?l és pontosságáról, szövegért, grafikáért, linkekért és bármilyen tartalomért, amely a szoftvertermékben található. Az LHSimulations Kft. nem vállal garanciát és felel?sséget olyan károkra, amelyek a szoftvertermék tranzakciója, installációja, használata során keletkeztek, mint szoftver vírusok, férgek és káros szoftverek. Továbbá kifejezetten elhárít minden garanciát vagy képviseletet a jogosult felhasználókhoz vagy bármely harmadik félnek.

Semmilyen esetben nem tehet? felel?ssé az LHSimulations Kft. bármilyen kárért (beleértve korlátozás nélkül az elmaradt nyereséget, üzletmenet megszakadását vagy elvesztett információt) amelyet a jogos felhasználó szenved el a szoftvertermék használata vagy helytelen használata miatt, még akkor sem ha az LHSimulations Kft. valamilyen formában értesítve lett err?l. Semmilyen estben nem felel?s az LHSimulations Kft. elveszett adat, közvetett, különleges, véletlen, következményes károkért vagy egyéb kárért (beleértve az elmaradt hasznot) a szerz?dés keretein belül vagy a szerz?désen kívül. Az LHSimulations Kft. nem felel?s a szoftvertermék tartalmáért vagy részeiért, beleértve a hibákra, magánélethez f?z?d? jogokra, védjegyoltalmi jogokra, bizalmas információkra.

Szerz?i jogok és hivatkozások

Az LHSimulations Kft. Weblapján (www.lhsimulations.com vagy www.lhsimulations.com) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában az LHSimulations Kft. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerz?i jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A www.lhsimulations.com-ra vagy a www.lhsimulations.com-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

Elállási jog

A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendel? nem gyakorolhatja elállási jogát: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerz?dés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

„Dobozos” szállítási metódus esetén, amennyiben a csomagolás nem került felbontásra a vásárlónak visszatérítési joga van, amennyiben a visszatérítési joga alkalmazásának szándékáról az LHSimulations Kft.-t a kézhezvételt?l számított 8 napon belül írásban (postai vagy elektronikus e-mail útján) értesíti és a terméket 30 napon belül visszajuttatja az LHSimulations Kft.-nek. Szállítási díjak és tranzakciós díjak nem visszatéríthet?ek.

„Digitális letöltés” szállítási metódus esetén a szerz?dés tárgya immateriális formában létez? adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerz?i javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az LHSimulations Kft. a csomagolás felbontásának a szoftverfogyasztó számítógépére történ? letöltést tekinti. Vagyis, a szoftver letöltése után elállási jog nem gyakorolható.

Egyéb rendelkezések

Magyar törvények beleértve az ENSZ egyezményeket vonatkoznak a nemzetközi árukereskedelmi szerz?désre. Ez az „Általános vásárlási feltételek” létezik magyarul és angolul. Az angol nyelv? fordítás csak az információk közlésének hatékonyságát hivatott el?segíteni, míg a magyar nyelv? a jogilag kötelez? érvény?.

 

 

Érvényes 2013-09-08-tól visszavonásig.

We are using cookies. / Sütiket használunk. more information / több információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close